Home / Các Loại Bệnh / Tủ Lạnh và Thực Phẩm – Bác Sỹ Nguyễn Ý Đức .

Tủ Lạnh và Thực Phẩm – Bác Sỹ Nguyễn Ý Đức .

About Giau Nguyen

Was Born : 12/25 in S.VietNam/C68A/817SQ(7O-73)/716SQ(74-75)of VNAF/HO17(6yrs.in C.C.C)/April 93 in USA .

Check Also

Xuất hiện loại thẻ đeo phòng COVID-19: Chuyên gia khẳng định không có hiệu quả

Hiện không có loại thẻ nào có công dụng đeo vào là phòng được COVID-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *