Home / Các Loại Bệnh / 3 loại Rau Giúp Đốt Cháy Chất Béo Dạ Dày. (3 Veggies That Help to Burn Stomach Fat) . @_ Useful Articles In English and Vietnamese !

3 loại Rau Giúp Đốt Cháy Chất Béo Dạ Dày. (3 Veggies That Help to Burn Stomach Fat) . @_ Useful Articles In English and Vietnamese !

Các loại rau đặc biệt, thực sự giúp kích thích đốt cháy chất béo dạ dày ? Nghe có vẻ điên, đúng không?

Chà, kiểm tra cái này bên dưới và bạn sẽ thấy tại sao nó không quá xa vời.

Đầu tiên, một thực tế mà bạn có thể không nhận ra là có một số hóa chất trong nguồn cung cấp thực phẩm và trong môi trường của chúng ta, chẳng hạn như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và hóa dầu có tác dụng kích thích tố estrogen trong cơ thể chúng ta. Vấn đề này có thể làm tăng mỡ bụng ở cả nam và nữ, vì vậy hãy chú ý.

Chúng được gọi là xenoestrogen và tiếp xúc với chúng từ các hóa chất này trong việc cung cấp thực phẩm, cung cấp nước và môi trường là một yếu tố thực sự có thể kích thích cơ thể bạn giữ mỡ bụng. Vấn đề là trong thế giới ngày nay, ngay cả khi bạn ăn hữu cơ và sống trong một khu vực ô nhiễm tương đối thấp, gần như không thể không có ít nhất một mức độ tiếp xúc hàng ngày với xenoestrogen. Thậm chí, chúng ở trong chất tẩy rửa gia dụng và mỹ phẩm !

Vậy làm thế nào bạn có thể chiến đấu chống lại các xenoestrogen này để chúng không buộc cơ thể bạn giữ mỡ bụng ?

Chà, đó là nơi mà những loại rau đặc biệt mà tôi sẽ chỉ để có thể giúp bạn.

Có nhiều loại rau, trà, gia vị, v.v… có các hợp chất có thể giúp chống lại tác dụng của xenoestrogen. Tuy nhiên, một trong những loại mạnh nhất là các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn, cải brussels, súp lơ, cải bắp, v.v..

Những loại rau họ cải này chứa các hợp chất rất độc đáo (phytonutrients) như indole-3-carbinol (I3C) có thể giúp chống lại tác dụng của xenoestrogen trong cơ thể bạn, và do đó, có thể giúp bạn đốt cháy mỡ bụng hiệu quả hơn.

Như thể bạn cần một cái cớ khác để ăn nhiều bông cải xanh và súp lơ … Bây giờ, bạn có thể thêm giảm mỡ dạ dày vào danh sách !

@_ Dịch Giả : Giàu Nguyễn

Nguồn bởi Mike Geary

3 Veggies That Help to Burn Stomach Fat .

Specific vegetables that actually help to stimulate the burning of stomach fat?  Sounds crazy right?

Well, check this out below and you’ll see why it’s not so far fetched.

First, one fact that you may have not realized is that there are certain chemicals in our food supply and in our environment, such as pesticides, herbicides, and petrochemicals that have an estrogenic effect inside our bodies.  This problem can increase belly fat on both men and women, so pay attention.

These are called xenoestrogens, and exposure to them from these chemicals in our food supply, water supply, and the environment is one factor that can actually stimulate your body to hold onto belly fat.  The problem is that in today’s world, even if you eat organic and live in a relatively low-pollution area, it is almost impossible to not get at least some degree of daily exposure to xenoestrogens.  They are even in household cleaners and cosmetics!

So how can you fight against these xenoestrogens so that they are not forcing your body to hold onto stomach fat?

Well, that’s where these specific types of vegetables that I’m going to show you can help.

There are many classes of vegetables, teas, spices, etc that have compounds which can help to fight against the effects of xenoestrogens.  However, one of the most powerful classes are cruciferous vegetables such as broccoli, kale, brussels sprouts, cauliflower, cabbage, etc.

These types of cruciferous vegetables contain very unique compounds (phytonutrients) such as indole-3-carbinol (I3C) that can help to combat the effects of xenoestrogens in your body, and therefore, can help you to burn abdominal fat more effectively.

As if you needed another excuse to eat more broccoli and cauliflower… Now, you can add losing stomach fat to the list !

Article Source: https://EzineArticles.com/expert/Mike_Geary/12054

About Giau Nguyen

Was Born : 12/25 in S.VietNam/C68A/817SQ(7O-73)/716SQ(74-75)of VNAF/HO17(6yrs.in C.C.C)/April 93 in USA .

Check Also

Những người nào dễ bị vi khuẩn ăn mòn cơ thể Whitmore tấn công

Biểu hiện ban đầu của bệnh Whitmore thường không rõ ràng, nên Whitmore dễ bị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *