Home / Các Loại Bệnh / Nấu bằng lò vi sóng có an toàn và tốt cho sức khỏe không ?(Is Microwave Cooking Safe and Healthy ?). @_ Useful Articles In English and Vietnamese !

Nấu bằng lò vi sóng có an toàn và tốt cho sức khỏe không ?(Is Microwave Cooking Safe and Healthy ?). @_ Useful Articles In English and Vietnamese !

Hầu như mọi ngôi nhà hiện đại đều sở hữu một lò vi sóng ngày nay. Nhiều người tìm thấy nó thuận tiện, nhanh chóng và an toàn để sử dụng. Nhưng, có an toàn khi sử dụng lò vi sóng? Nhiều chuyên gia sức khỏe tin rằng lò vi sóng không tốt cho sức khỏe, và do đó không bao giờ nên được sử dụng. Đây là lý do tại sao:

Lò vi sóng gây hại cho các hạt thực phẩm
Lò vi sóng tạo ra lò vi sóng có thể gây hại nghiêm trọng cho thành tế bào của thực phẩm. Kết quả là
các thụ thể đường ruột không xác định được các hạt thức ăn vi sóng là thức ăn. Bạn có biết rằng công nghệ vi sóng được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thay đổi gen để làm giảm sức mạnh của màng tế bào? Do đó, bạn nên tránh sử dụng lò vi sóng.

Lò vi sóng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của thực phẩm
Nhiều nghiên cứu về sức khỏe chỉ ra rằng thực phẩm nấu trong lò vi sóng sẽ mất rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Theo một nghiên cứu, bông cải xanh nấu chín trong nó mất hơn 90% hóa chất chống oxy hóa. Mặt khác, bông cải xanh hấp chỉ mất 10% tổng số chất chống oxy hóa. Tương tự, thịt nấu chín cũng mất nhiều giá trị dinh dưỡng.

Lò vi sóng tạo ra bức xạ có hại
Một lò tạo ra nhiều bức xạ điện từ, có thể gây hại. Trên thực tế, bạn nên tránh đi vào nhà bếp hoặc gần nó để tránh các trường điện từ này. Nhiều bác sĩ tin rằng có sự gia tăng mạnh các bệnh ung thư ở trẻ em do sự phơi nhiễm gây ra bởi sóng điện từ. Không có gì lạ, nhiều bệnh viện đã ngừng sử dụng những lò nướng này để hâm nóng thức ăn trẻ em hoặc sữa công thức.

Làm nóng lò vi sóng có hại
Khi bạn hâm nóng thức ăn trong lò, các thành phần hóa học polyme, giấy và các sản phẩm bìa giấy đi vào thực phẩm, có thể làm cho nó không lành mạnh và không an toàn khi sử dụng.

Nếu bạn không thể tránh sử dụng lò vi sóng, bạn nên vận hành nó ở chế độ năng lượng thấp để ít gây thiệt hại hơn cho các hạt thức ăn. Rất khuyến khích tránh làm nóng sữa mẹ ngay cả ở những nơi thấp vì nó có thể làm hỏng khả năng chống lại bệnh tật của sữa mẹ. Vì vậy, tránh sử dụng lò nướng này càng nhiều càng tốt ngay cả để chuẩn bị thức ăn cho người lớn.

@_ Dịch Giả : Giàu Nguyễn

 Nguồn bởi Helen R. Miller

Is Microwave Cooking Safe and Healthy ?

Microwaves harm food particles
Microwave Oven produces microwaves that can severely harm the cell wall of foods. As a result,
the gut receptors fail to identify microwaved food particles as food. Do you know that microwave technology is used in the field of gene altering technology to reduce the strength of cell membranes? Therefore, you should avoid using a microwave oven.

Microwaves affect the nutritional value of food
Many health studies indicate that foods cooked in a Microwave Oven lose lots of important nutrients. According to a study, broccoli cooked in it loses more than 90% of its antioxidant chemicals. On the other hand, steamed broccoli loses only 10% of its total antioxidants. Similarly, meat cooked in the also loses much of its nutritional value.

Microwaves produce harmful radiation
An oven produces lots of electromagnetic radiation, which can be harmful. In fact, you should avoid going into the kitchen or near it to avoid these electromagnetic fields. Many doctors believe that there is a sharp increase of childhood cancers due to the exposure caused by electromagnetic waves. No wonder, many hospitals have stopped using these ovens for heating baby foods or formula milk.

Microwave heating is harmful
When you heat food in an oven, the chemical components polymers, paper, and paperboard products enter into the food, which can make it unhealthy and unsafe to use.

If you cannot avoid using a microwave oven, you should operate it on a low power setting to cause less damage to the food particles. It is highly recommended to avoid heating breast milk even at low settings as it can damage the disease fighting capacity of breast milk. So, avoid using this oven as much as possible even for preparing adults food.

Source by Helen R. Miller

About Giau Nguyen

Was Born : 12/25 in S.VietNam/C68A/817SQ(7O-73)/716SQ(74-75)of VNAF/HO17(6yrs.in C.C.C)/April 93 in USA .

Check Also

Hùng Việt gợi ý 4 layout trang điểm ngày xuân

Chuyên gia trang điểm khẳng định các gam màu tươi tắn như đỏ hồng, cam… …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *