Cùng chia sẻ để giúp và được giúp? Dược sĩ Diễm và cộng đồng is here for you!

5 kiểu nhịn ăn gián đoạn phổ biến

Phương pháp nào cũng có những ưu, nhược điểm nhất định nên bạn cần tìm hiểu kỹ và lắng nghe cơ thể để nhận biết chế độ nào phù hợp với bản thân.

5 kiểu nhịn ăn gián đoạn phổ biến